woord OT NT apo Bijbel
wreek1023

Vindplaatsen van wreek in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 15:15
O HEERE! Gij weet het, gedenk mijner, en bezoek mij, en wreek mij van mijn vervolgers; neem mij niet weg in Uw lankmoedigheid over hen; weet, dat ik om Uwentwil versmaadheid drage.