woord OT NT apo Bijbel
wreekster0101

Vindplaatsen van wreekster in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Romeinen 13:4
Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.