woord OT NT apo Bijbel
wreekt1225

Vindplaatsen van wreekt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 50:15
Juicht over haar rondom, zij heeft haar hand gegeven; haar fondamenten zijn gevallen, haar muren zijn afgebroken; want dat is des HEEREN wraak, wreekt u aan haar, doet haar, gelijk als zij gedaan heeft!