woord OT NT apo Bijbel
wreekt1225

Vindplaatsen van wreekt in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Romeinen 12:19
Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

Openbaring 6:10
En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?