woord OT NT apo Bijbel
wreekte0101

Vindplaatsen van wreekte in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 7:24
En ziende een, die onrecht leed, beschermde hij hem, en wreekte dengene, dien overlast geschiedde, en versloeg den Egyptenaar.