woord OT NT apo Bijbel
wreker5117

Vindplaatsen van wreker in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 3 verzen.

Numeri 35:12
En deze steden zullen u tot een toevlucht zijn voor den bloed wreker; opdat de doodslager niet sterve, totdat hij voor de vergadering aan het gericht gestaan hebbe.

Numeri 35:19
De wreker des bloeds, die zal den doodslager doden; als hij hem ontmoet, zal hij hem doden.

Nahum 1:2
Een ijverig God en een wreker is de HEERE, een wreker is de HEERE, en zeer grimmig; een wreker is de HEERE aan Zijn wederpartijders, en Hij behoudt den toorn Zijn vijanden.