woord OT NT apo Bijbel
wreker5117

Vindplaatsen van wreker in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Thessalonicensen 4:6
Dat niemand zijn broeder vertrede, noch bedriege in zijn handeling; want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd hebben.