woord OT NT apo Bijbel
wrevel7018

Vindplaatsen van wrevel in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Makkabee├źn 2:3
Want gij, die alles geschapen, en aller dingen macht hebt, gij zijt een rechtvaardig vorst, en die uit wrevel en hoogmoed iets doet, oordeelt gij.