woord OT NT apo Bijbel
wrevelig0011

Vindplaatsen van wrevelig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 30:8
Een ongetemd paard wordt wrevelig, en een ongebonden zoon wordt moedwillig.