woord OT NT apo Bijbel
wrevelige2013

Vindplaatsen van wrevelige in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Deuteronomium 19:16
Wanneer een wrevelige getuige tegen iemand zal opstaan, om een afwijking tegen hem te betuigen;

Psalmen 35:11
Wrevelige getuigen staan er op; hetgeen ik niet weet, eisen zij van mij.