woord OT NT apo Bijbel
wreveligen1001

Vindplaatsen van wreveligen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 25:19
Resch. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen, en zij haten mij met een wreveligen haat.