woord OT NT apo Bijbel
wriemelende1001

Vindplaatsen van wriemelende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 104:25
Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte, en dat zonder getal, kleine gedierten met grote.