woord OT NT apo Bijbel
wrijvende0101

Vindplaatsen van wrijvende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 6:1
En het geschiedde op den tweeden eersten sabbat, dat Hij door het gezaaide ging; en Zijn discipelen plukten aren, en aten ze, die wrijvende met de handen.