woord OT NT apo Bijbel
wrochten0101

Vindplaatsen van wrochten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Romeinen 7:5
Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen.