Vindplaatsen van het woord zeep in het oude testament (3 verzen):

Job 9:30
Indien ik mij wasse met sneeuwwater, en mijn handen zuivere met zeep;

Jeremia 2:22
Want, al wiest gij u met salpeter, en naamt u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor Mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere HEERE.

Maleachi 3:2
Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers.