Vindplaatsen van het woord zeep in de apocriefe geschriften (1 vers):

Susanna (Dan. 13) 1:17
En zij zeide tot haar maagden: Haalt mij nu zalf en zeep, en sluit de deuren van de hof, opdat ik mij mag wassen.