Vindplaatsen van het woord zuchtte in het nieuwe testament (1 vers):

Marcus 7:34
En opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte Hij, en zeide tot hem: Effatha! dat is: wordt geopend!