Vindplaatsen van het woord zuigende in de apocriefe geschriften (1 vers):

3 Makkabee├źn 3:20
En zo wie iemand van de Joden beschermen zal, van de oudste tot de jongste, ja tot de zuigende toe, die zal met zijn ganse huisgezin met de schandelijkste folteringen gepijnigd worden.