Vindplaatsen van het woord zulken in de apocriefe geschriften (2 verzen):

Boek der Wijsheid 16:11
Want zij werden als met prikkelen gestoken om te gedenken aan uw woorden, en snel weder geheeld, opdat zij niet, vervallende in een diepe vergetelheid, zulken zouden worden, die niet zouden kunnen aangehaald worden door uw weldadigheid.

Jezus Sirach 16:3
Want één rechtvaardige is beter dan duizend zulken.