Vindplaatsen van het woord zozeer in het oude testament (2 verzen):

Jesaja 64:12
HEERE! zoudt Gij U over deze dingen inhouden, zoudt Gij stilzwijgen, en ons zozeer bedrukken?

Klaagliederen 5:22
Want zoudt Gij ons ganselijk verwerpen? Zoudt Gij zozeer tegen ons verbolgen zijn?