Vindplaatsen van het woord zuchtten in het oude testament (1 vers):

Exodus 2:23
En het geschiedde na vele dezer dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israƫls zuchtten en schreeuwden over den dienst; en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God.