Vindplaatsen van het woord zwaren in het nieuwe testament (1 vers):

Lukas 22:44
En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.