Vindplaatsen van het woord ziha in het oude testament (3 verzen):

Ezra 2:43
De Nethinim. De kinderen van Ziha, de kinderen van Hasufa, de kinderen van Tabbaoth;

Nehemia 7:46
De Nethinim: de kinderen van Ziha, de kinderen van Hasufa, de kinderen van Tabbaoth;

Nehemia 11:21
En de Nethinim woonden in Ofel; en Ziha en Gispa waren over de Nethinim.