Vindplaatsen van het woord zwijge in het oude testament (2 verzen):

Psalmen 30:13
Opdat mijn eer U psalmzinge, en niet zwijge. HEERE, mijn God! in eeuwigheid zal ik U loven.

Klaagliederen 3:28
Jod. Hij zitte eenzaam, en zwijge stil, omdat Hij het hem opgelegd heeft.