Vindplaatsen van het woord zoekers in het nieuwe testament (1 vers):

Galaten 5:26
Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.