Vindplaatsen van het woord zonderde in de apocriefe geschriften (1 vers):

3 Ezra 8:55
En ik zonderde van de oversten der priesters twaalf mannen af, en Eresebia, en Lamia en met hem uit hun broederen nog twaalf mannen.