Vindplaatsen van het woord zoraieten in het oude testament (1 vers):

1 Kronieken 2:53
En de geslachten van Kirjath-jearim waren de Jithrieten, en de Futhieten, en de Sumathieten, en de Misraieten; van dezen zijn uitgegaan de Zoraieten en de Esthaolieten.