Vindplaatsen van het woord zorathieten in het oude testament (1 vers):

1 Kronieken 4:2
En Reaja, de zoon van Sobal, gewon Jahath, en Jahath gewon Ahumai en Lahad; dit zijn de huisgezinnen der Zorathieten;