Vindplaatsen van het woord zaliger in de apocriefe geschriften (1 vers):

4 Ezra 13:24
Zo weet dan, dat die zaliger zullen zijn die overgelaten zijn, dan die gestorven zijn.