Vindplaatsen van het woord zeilden in het nieuwe testament (1 vers):

Handelingen 27:13
En alzo de zuidenwind zachtelijk waaide, meenden zij hun voornemen verkregen te hebben, en afgevaren zijnde, zeilden zij dicht voorbij Kreta henen.