Vindplaatsen van het woord zillethai in het oude testament (2 verzen):

1 Kronieken 8:20
En Eljoenai, en Zillethai, en Eliël,

1 Kronieken 12:20
Toen hij naar Ziklag toog, vielen tot hem uit Manasse: Adnah, en Jozabad, en Jediael, en Michaël, en Jozabad, en Elihu, en Zillethai; hoofden der duizenden, die in Manasse waren.