Vindplaatsen van het woord zieke in het nieuwe testament (1 vers):

Jakobus 5:15
En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden.