Vindplaatsen van het woord zieke in de apocriefe geschriften (1 vers):

Boek der Wijsheid 17:8
Want zij, die beloofden van de zieke mens de schrik en beroertenis te verdrijven, deze werden zelf ziek aan een vrees, die belachelijk was.