Vindplaatsen van het woord zuipen in het oude testament (2 verzen):

Job 39:33
Ook zuipen zijn jongen bloed; en waar verslagenen zijn, daar is hij.

Jesaja 56:12
Komt herwaarts, zeggen zij: ik zal wijn halen, en wij zullen sterken drank zuipen; en de dag van morgen zal zijn als deze, ja, groter, veel treffelijker.