Vindplaatsen van het woord zestiende in het oude testament (2 verzen):

1 Kronieken 24:14
Het vijftiende voor Bilga, het zestiende voor Immer,

1 Kronieken 25:23
Het zestiende voor Hananja; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.