Vindplaatsen van het woord ziltige in het oude testament (2 verzen):

Job 30:4
Die ziltige kruiden plukten bij de struiken, en welker spijze was de wortel der jeneveren.

Job 39:9
Dien Ik de wildernis tot zijn huis besteld heb, en het ziltige tot zijn woningen.