Vindplaatsen van het woord zabdiël in de apocriefe geschriften (1 vers):

1 Makkabeeën 11:17
En Zabdiël, de Arabier, sloeg Alexander het hoofd af, en zond dat aan Ptolomeüs.