Vindplaatsen van het woord zabbai in het oude testament (1 vers):

Nehemia 3:20
Na hem verbeterde zeer vuriglijk Baruch, de zoon van Zabbai, een andere maat; van den hoek tot aan de deur van het huis van Eljasib, den hogepriester.