Vindplaatsen van het woord zeshonderddrieëndertig in de apocriefe geschriften (1 vers):

3 Ezra 5:13
De kinderen van Babaï zeshonderddrieëndertig. De kinderen van Argas duizend driehonderd tweeëntwintig.