Vindplaatsen van het woord zeshonderdtweeënvijftig in de apocriefe geschriften (1 vers):

3 Ezra 5:37
Doch zij konden hun steden en geslachten niet verhalen, hoe zij uit Israël waren. De kinderen van Dalan, de zoon van Baëma, de kinderen van Nehoda zeshonderdtweeënvijftig;