Vindplaatsen van het woord zesendertig in de apocriefe geschriften (1 vers):

3 Ezra 5:43
Kamelen waren vierhonderd vijfendertig, en paarden zevenduizend zesendertig, muilezels tweehonderd vijfenveertig, en ezels vijfduizend vijfhonderd vijfentwintig.