Vindplaatsen van het woord zuiver in de apocriefe geschriften (2 verzen):

Tobias (Tobit) 3:17
Gij weet Here, dat ik zuiver ben van alle misdaad des mans.

Tobias (Tobit) 13:19
En uw muren, en uw torens en bolwerken met zuiver goud.