Vindplaatsen van het woord zoom in het oude testament (1 vers):

Psalmen 133:2
Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van AƤron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen.