Vindplaatsen van het woord zoons in de apocriefe geschriften (1 vers):

4 Ezra 10:43
En dat zij u van het ongeval haars zoons een verhaal gedaan heeft, is dit de verklaring: