Vindplaatsen van het woord zwanger in het nieuwe testament (3 verzen):

Mattheüs 1:18
De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.

Mattheüs 1:23
Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

Openbaring 12:2
En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.