Vindplaatsen van het woord ziek in de apocriefe geschriften (4 verzen):

4 Ezra 13:13
En daar kwamen vele mensen tot hem, sommigen met een vrolijk aangezicht, sommigen droevig; doch sommigen gebonden, en sommigen leidende hen uit die zouden geofferd worden, en ik werd ziek van grote verschrikking, en ontwaakte en zeide:

Boek der Wijsheid 17:8
Want zij, die beloofden van de zieke mens de schrik en beroertenis te verdrijven, deze werden zelf ziek aan een vrees, die belachelijk was.

Jezus Sirach 18:19
Leer eer gij spreekt, en gebruik medicijn eer gij ziek wordt.

Jezus Sirach 18:21
Verneder u door matigheid, eer gij ziek wordt, en bewijs in de tijd der zonden uw bekering.