Vindplaatsen van het woord zakjes in de apocriefe geschriften (1 vers):

Tobias (Tobit) 9:7
Deze nu bracht de zakjes tot hem, zo zij verzegeld waren, en gaf ze hem.