Vindplaatsen van het woord zondofferen in het oude testament (2 verzen):

2 Koningen 12:16
Het geld van schuldoffer, en het geld van zondofferen werd ten huize des HEEREN niet gebracht; het was voor de priesteren.

Nehemia 10:33
Tot het brood der toerichting, en het gedurig spijsoffer, en tot het gedurig brandoffer, der sabbatten, der nieuwe maanden, tot de gezette hoogtijden, en tot de heilige dingen, en tot de zondofferen, om verzoening te doen over Israƫl; en tot alle werk van het huis onzes Gods.