Vindplaatsen van het woord zemaraim in het oude testament (2 verzen):

Jozua 18:22
En Beth-araba, en Zemaraim, en Beth-el,

2 Kronieken 13:4
En Abia maakte zich op van boven den berg Zemaraim, dewelke is in het gebergte van Efraïm; en hij zeide: Hoort mij toe, Jerobeam, en gans Israël!