Vindplaatsen van het woord zadelt in het oude testament (2 verzen):

1 Koningen 13:13
Toen zeide hij tot zijn zonen: Zadelt mij den ezel. En zij zadelden hem den ezel, en hij reed daarop.

1 Koningen 13:27
Verder sprak hij tot zijn zonen, zeggende: Zadelt mij den ezel. En zij zadelden hem.